Play

Soft shell

Alva Roselius

är ett digitalt illustrerat ljudverk som kretsar kring tid och rädsla – hur de hänger ihop och hur de breder ut sig i en era där normalitet aktivt måste konstrueras för att livet ska bli greppbart.

a digitally illustrated sound piece that deals with time and fear – how the two are connected and how they unfold in an era in which normality must be actively constructed to make life tangible.

The site is programmed by Mika Kastner Johnson.